ERKALIP

İş Güvenlğİ

SIFIR” iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek ve “KAZALAR ANCAK BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK ÖNLENİR” prensibi ile iş güvenliği ve sağlığı faaliyetlerine tüm çalışanların katılımının sağlanmasıdır.

Hedeflerimiz
 • Yüksekte ve çukurda yapılan çalışmalarda emniyet tedbirlerini tüm çalışanlarımıza ve hizmet firmalarımıza uygulamak ve yenilikleri sahaya yansıtmak

 • Çalışma şartlarına uygun kişisel koruyucuları tespit etmek ve çalışanların kullanımını sağlamak

 • Makine ve tesisler bünyesinde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmek ve iyileştirmek

 • Yangın risklerine uygun tesisat yapılması ve kontrollerin yapılmasını organize etmek

 • Araçlar ile yapılan taşıma ve kaldırma faaliyetlerinde emniyet tedbirlerini artırmak ve kontroller gerçekleştirmek

 • Tüm alanların denetlenmesini sağlamak

 • İş güvenliği kurallarının dökümante edilmesi, sonuçların istatistiklerinin tutulması ve duyurulması

 • Çalışanların bilincini artırmak için duyurular, konuşmalar, işaretler, eğitimler, tatbikatlar ve sunumlar yapılması

 • Çalışanların iş güvenliği riskleri konusunda fikirlerine başvurulması

 • Tehlike ve risklerin bertaraf edilmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve devreye alınması

 • Çalışma şartlarının ergonomik hale dönüştürülmesi

 • Kaza öncesi ve sonrası risklerin tespiti edilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için risk değerlendirmeler yapılması ve aksiyonlar alınması

 • Acil durumlara karşı planlar yapılması ve uygulanmasının organize edilmesi

 • Yasal yönetmeliklerin gereklerinin takip edilmesi ve uygulanması

Bİzden Haberler