background

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız
 • Otomotiv sektöründe soğuk şekillendirilmiş, kaynakla birleştirilmiş, montajlı ürünlerin imalatı ile  ERMETAL A.Ş.,
 • Bilgi Teknolojileri & Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
 • Finans Müdürlüğü
 • Muhasebe Müdürlüğü
 • Pazarlama Müdürlüğü
 • Planlama Müdürlüğü (Lojistik Kısmı)
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 • Çalışma ve sosyal alanlara yönelik; koltuklar, oturma grupları, ahşap ve metal mobilya ve her türlü donanımının; tasarımı, imalatı ve satışı ile BÜROSİT A.Ş.,
 • Bilgi Teknolojileri & Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
 • Finans Müdürlüğü
 • Muhasebe Müdürlüğü
 • Dış Ticaret Müdürlüğü
 • Planlama ve Sevkiyat Müdürlüğü (Lojistik Kısmı)
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü


Firmalarını ve bu firmaların yukarıda belirtilen birimlerini içine alan ERMETAL ŞİRKETLER GRUBU yönetimi ve çalışanları olarak; paydaşlara değer katmak, güvenilirlik, yenilikçilik, etik olmak ve odaklanmış sürekli iyileştirme kurumsal değerlerimizi dikkate alarak:

 1. Müşterilerimizin, Yönetim Kurulumuzun, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun bilgi güvenliği beklentilerini karşılamayı,
 2. Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı,
 3. Kapsam dâhilinde bulunan tüm bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 4. Güvenli teknolojik altyapı kurmayı, işletmeyi ve bu altyapının sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 5. Kesintisiz hizmet sunmayı,
 6. Bilgi güvenliği risklerini kurumsal risk yönetimi ile uyumlu olarak yönetmeyi, bu amaçla bilgi güvenliği risklerini tespit etmeyi, değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 7. Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artıracak faaliyetler yapmayı,
 8. Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmeyi ve ihlallerin tekrarlarını önlemek için faaliyetler yapmayı,
 9. Bilgi güvenliği, güncel tehditler ve iyi uygulamalar gibi konularda dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi,
 10. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve bu amaçla gereken kaynakları sağlamayı;

 

Taahhüt ederiz.